Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veri Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Şube Müdürlüğünde derlenen verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, derlenen verilerin ihtiyaç kapsamında analizlerini yaparak, değerlendirmelerde bulunmak,
Gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, analiz edilen verilerden,  bilgiye dayalı yönetim anlayışının ve çözüm odaklı güvenlik politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak,
Analiz ve değerlendirilmesi yapılan verilerin sürekli güncel halde tutulmasını sağlayarak sonuçlarına uygun olarak raporlamak,
Elde edilen bilgilerin belirlenen kriterler çerçevesinde analizlerinin yapılması sonucu, performans ölçme ve durum tespiti yapmaya yardımcı olacak ülke genelini kapsayan genel değerlendirmeler yapmak,             
Geleceğe yönelik güvenlik politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak maksadıyla, Coğrafi Bilgi Sistemi yetenekleri kullanılarak, elde edilen verilerin yoğunluk ve dağılım durumunu gösterir haritaları oluşturmak,
Elde edilen verilerin talep edilmesi üzerine Genel Müdürlük Makamınca uygun görülmesi halinde veya yapılmış protokoller çerçevesinde paylaşımlarını sağlamak,
Şube Müdürlüğü görev alanında bulunan teknolojik sistemleri ve yöntemleri etkin bir şekilde kullanılır halde tutmak ve ihtiyaca göre gelişimlerini ilgili birimlerle koordineli olarak sağlamak,
Merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik üretimindeki tüm süreçleri bilimsellik ve uluslar arası uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kontrol çalışması yapmak,
Şube Müdürlüğü kapsamında toplanan veya değerlendirmeler neticesinde elde edilen bilgi, belge ya da dokümanların düzenli periyotlarla usulüne uygun yedekleyerek arşivlenmesini sağlamak,
  
Not;
         Gelişen teknolojik sistemler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz veri standartlarının yeniden düzenlenmesi ve “EGM Veri Analiz Merkezi”nin yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır.
        Yürütülen bu çalışmalar sonuçlandığında, Emniyet Genel Müdürlüğümüz veri paylaşım politikası kapsamında istatistiki veri paylaşım sayfası yeniden düzenlenecektir.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS